Odškodnina

Pazljivo na delovnem mestu

Varnost je pri delu izjemno pomembna, česar se zavedajo tudi delodajalci. Pravzaprav so ti obvezani dobro poskrbeti za varnost svojih zaposlenih, kar velja še posebej na nevarnih delovnih mestih, kjer je tveganje večje, posledice pa hujše. V vsakem primeru je nujno izobraževanje na tem področju, poleg tega mora biti delovno mesto dobro opremljeno z varnostno opremo, to mora po potrebi uporabljati tudi vsak delavec. A povsem se nezgodam ne moremo izogniti – kaj hitro se zgodi, da pride do kakšne nesreče, pa naj bo posledica le manjša poškodba ali pa zelo huda. V tem primeru je treba ustrezno posredovati, verjetno pa pripada oškodovancu tudi odškodnina.

Odškodnina za poškodbo pri delu

Ni nujno, da finančno nadomestilo pripada kar vsakomur, ki se poškoduje pri delu. Vse je odvisno od primera, kar pa pomeni, da bodo odškodninski zahtevki verjetno precej komplicirani in ne bodo nujno ponudili ugodnega izida. Odškodnina za poškodbo pri delu pripada tistim, ki lahko dokažejo, da so bili poškodovani zaradi malomarnosti delodajalca ali zaradi pomanjkljive varnosti na delovnem mestu. Če se poškodujemo zaradi lastne malomarnosti ali celo namenoma, si seveda ne moremo obetati denarnega nadomestila, pravzaprav lahko pričakujemo celo kazen zaradi poskusa goljufije.

Kakorkoli, odškodnina se določa na podlagi mnogih okoliščin, ki odločajo tako o upravičenosti kot o znesku nadomestila. Ugotavljanje teh okoliščin se začne takoj, zato je zelo pomembno, da se o nezgodi naredi zapisnik in se opredeli v njem čim več podrobnosti. Na podlagi tega dokumenta se odda zahtevek, v končni fazi pa tudi dejanska odškodnina za poškodbo pri delu. Pametno je, da za te pravne postopke koristimo nasvet strokovnjaka, še najbolje, če odvetnik v celoti prevzame vodenje postopka, tako bo tudi odškodnina kar najbolj zanesljivo izterjana, višji znesek nadomestila pa bo pokril tudi ceno, ki jo za svoje storitve razumljivo zahteva odvetnik.