Statistika

Najbolj učinkovite inštrukcije

Inštrukcije so gotovo priljubljena in precej učinkovita oblika učne pomoči, treba pa je vedeti, kaj lahko od njih pričakujemo in česa ne. Ne gre namreč za čarobno palčko, ki bi v trenutku odpravila vse učne težave – le v določenih primerih bodo inštrukcije učinkovite, kaj lahko pa se izkaže, da bodo le potrata časa in denarja. Dobro je vedeti, v katerih primerih si lahko obetamo najboljši uspeh.

Najboljše rezultate ponuja za inštrukcije matematika, prav tako so precej prepričljive inštrukcije fizike. To velja predvsem za osnovnošolske in srednješolske inštrukcije, medtem ko so med študenti priljubljene inštrukcije statistike, poslovne matematike, elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov.

Razlog za priljubljenost je v tem, da za inštrukcije matematika ponuja visoko uspešnost. Gre za učno snov, ki jo je možno predstaviti na različne načine, poleg tega ponuja predmet obilo možnosti za oblikovanje prilagojenih vaj ter konkretnih primerov. Tako je za inštrukcije matematika skoraj idealen predmet in ga je možno na ta način zelo učinkovito in uspešno poučevati. Še posebej dobri bodo rezultati pri tistih, ki imajo težave le s posameznimi vsebinami znotraj učne snovi. Enako velja za fiziko in nekatere druge naravoslovne predmete, čeprav je za inštrukcije matematika seveda najbolj značilna.

Na višjem nivoju prevladujejo inštrukcije statistike, ki so priljubljene predvsem zato, ker ta predmet srečamo v mnogih študijskih programih. Morda statistika preseneti tudi tiste, ki se sicer niso nameravali podati na študij s takšnimi predmeti – skriva se namreč tudi v predmetniku nekaterih družboslovnih smeri. Poleg tega je statistika že sama po sebi dokaj zahtevna, če se poglobimo v napredno učno snov. Nič čudnega, da so tudi inštrukcije statistike deležne veliko povpraševanja. Na srečo pa si lahko tudi v tem primeru obetamo precejšnjo učinkovitost. Statistika namreč nima veliko opraviti s poznavanjem podatkov, temveč gre za obdelavo in interpretacijo informacij, to pa je možno z vajo in preizkusom različnih pristopov hitro osvojiti.