inštrukcije matematike

Najbolj ustrezni predmeti za inštrukcije

Inštrukcije predstavljajo priljubljeno obliko zunanje pomoči, ki priskoči na pomoč, če se pri šolskih obveznostih zatakne. Niso pa univerzalna rešitev, nekateri predmeti omogočajo boljšo učno pomoč na ta način, drugi pa ne privedejo do pričakovanega rezultata. Preden se odločimo za inštrukcije, se moramo torej osredotočiti na te pomisleke – kateri predmeti so najbolj ustrezni, če si želimo pomagati z inštrukcijami?

O tem priča že povpraševanje, ki je skladno s ponudbo inštrukcij. Med najbolj priljubljenimi so inštrukcije matematike, saj je ravno ta predmet zelo ustrezen za takšno obliko učne pomoči. Ne gre nujno za to, da je matematika dokaj zahtevna in mnogim učencem povzroča težave, čeprav seveda ravno iz tega izvira večina povpraševanja. Gotovo pa so inštrukcije matematike priljubljene tudi zato, ker so učinkovite in vodijo do konkretnih rezultatov. Matematika namreč združuje kombinacijo teoretičnih znanj in praktičnih veščin, ki jo lahko razvijamo na različne načine. Z drugačnim pristopom bo možno lažje in učinkoviteje posredovati mnoga znanja pri učencih, ki v šoli ne morejo slediti razlagi. Poleg tega inštrukcije matematike vključujejo še prilagojene vaje, ki so individualno oblikovane za kar najboljši učinek. Vsi predmeti ne omogočajo takšnih prilagoditev, zato inštrukcije matematike v tem oziru izstopajo z učinkovitostjo.

Na nekoliko višjem nivoju so pogoste inštrukcije statistike, po katerih je več povpraševanja pri študentih. Pri tem ne gre nujno za iste vzroke kot pri matematiki. Inštrukcije statistike pogosto potrebujejo študenti, ki teh vsebin ne pričakujejo v svojem študijskem programu. Statistika se namreč pojavlja v začetnih letnikih mnogih študijskih smeri, tudi tistih, ki s tovrstnimi naravoslovnimi vsebinami sicer nimajo veliko opravka. Ker gre za ključna znanja, je zahtevano dobro poznavanje osnovnih konceptov in rešitev. Tako tudi inštrukcije statistike zajemajo posredovanje teoretičnih znanj in utrjevanje praktičnih veščin, da lahko študent uspešno opravi s svojimi obveznostmi in znanje kasneje prenese v prakso tudi v višjih letnikih študija. 

Objavljeno v Dom