Inštrukcije fizike

Težave pri strokovnih predmetih

V šoli se težave vedno pojavljajo pri istih predmetih, kar se kaže tudi v priljubljenosti inštrukcij zanje. Najbolj gotovo izstopa matematika, zelo iskane pa so tudi inštrukcije fizike ter nekaterih strokovnih predmetov.

Razlogov za večje povpraševanje po inštrukcijah teh predmetov je bržkone več. V izhodišču so morda ti predmeti res nekoliko bolj zahtevni, a gotovo je velik razlog za priljubljenost inštrukcij pri teh predmetih tudi ta, da je tak način poučevanja izjemno učinkovit in prinaša očitne rezultate. Predvsem pri strokovnih predmetih so razlike namreč očitne, tako da je odločitev za inštrukcije v primeru učnih težav skorajda samoumevna.

Kateri predmeti ponujajo posebno uspešnost inštrukcij? Veliko lahko ponudijo na primer inštrukcije elektrotehnike, saj gre pri tem predmetu za kombinacijo teorije in prakse, ki jo je mogoče poučevati na različne načine. Prav zaradi tega so inštrukcije tako učinkovite – inštruktor lahko snov predstavi na različne načine, tudi s praktičnimi primeri. Predstavitev, ki je različna od tiste v šoli, pa doseže učence, ki pri rednem pouku snovi ne morejo slediti. Inštrukcije elektrotehnike so s tega vidika zelo učinkovite, enako pa velja tudi za inštrukcije fizike in drugih predmetov, ki jih je možno učinkovito poučevati z različnih zornih kotov.

Med zahtevnejšimi strokovnimi predmeti, ki včasih zahtevajo inštrukcije, so še statika, statistika, poslovna matematika in podobne zadeve. Ni nujno, da so kot inštrukcije elektrotehnike v tem primeru inštrukcije osredotočene na drugačno predstavitev teoretičnih in praktičnih konceptov učne snovi, gotovo pa je možno pri vsakem predmetu odkriti posebej učinkovit način poučevanja. Velik uspeh imajo inštrukcije pri predmetih, ki jih je možno poučevati skozi praktične primere. To so recimo inštrukcije fizike, nekaj možnosti omogoča v tem oziru tudi kemija, pa še kak predmet bi gotovo našli, pri katerem je možno učno snov predstaviti s praktično ponazoritvijo. Je pa učinek inštrukcij seveda odvisen še od mnogih drugih dejavnikov, ne le od predmeta.