Prisilna poravnava podjetja

Tveganja pri vsakdanjem poslovanju

V poslovnem svetu brez določenih tveganj ne gre, nenazadnje po starem reklu profitirajo ravno tisti, ki upajo riskirati. To seveda ne drži v prav vsakem primeru, a vsekakor se vsem tveganjem ne moremo izogniti. Gre za samoumeven del vsakdanjega poslovanja, pogosto niti pomislimo ne na to, da z nekaterimi praksami tvegamo.

Odprte terjatve

Že odprte terjatve lahko predstavljajo določeno tveganje, tudi tiste, pri katerih nimamo razloga, da ne bi pričakovali plačila. Z dolgimi plačilnimi roki in drugimi ugodnimi pogoji kupcem omogočamo, da si za čas pravzaprav sposodijo denar, na vračilo pa se ne moremo povsem zanesti. To so nekakšna slaba posojila brez ustreznega kritja, ki predstavljajo tveganje. Slaba posojila te vrste sicer le redko vodijo v kakšne večje težave, lahko pa povzročijo likvidnostni krč ali pa vsaj nepotrebno čakanje in skrbi. Poleg tega imamo dodatno delo z upravljanjem terjatev in morebitno izterjavo, v tem oziru so slaba posojila seveda velika nevšečnost, delo pa povzročijo tudi dobre terjatve.

Tveganje neplačil kupcev

Pravzaprav gre tudi pri tveganju neplačil kupcev za tveganje, ki se nanaša na odprte terjatve. Odprte terjatve povzročajo nekatere nevšečnosti tudi v primeru, da so naposled poravnane, tudi v predpisanem roku, medtem ko neplačila seveda odpirajo še celo vrsto drugih težav. Odprto terjatev lahko v neplačilo spremeni prisilna poravnava podjetja ali kakšna druga sprememba pri kupcu, na katero ne moremo vplivati. Prisilna poravnava podjetja, pravzaprav že insolventnost, ima veliko manj ugodne posledice za upnike kot običajne odprte terjatve, vseeno pa je možno, da bomo denar naposled le dobili. Nenazadnje je prav plačilu upnikov namenjena prisilna poravnava podjetja, končni rezultat pa je odvisen od mnogih dejavnikov, ki ne ponujajo posebne garancije za uspeh izterjave. Tveganje neplačil kupcev sprejemamo iz dneva v dan, v veliki meri se mu lahko izognemo le tako, da preverjamo boniteto vsakega posameznega kupca, kar pa v mnogih panogah ni mogoče.