Pregled poslovanja podjetja

Ocena vrednosti podjetja

Podjetja se stalno prodajajo in kupujejo, prevzemi in menjave lastništva pa potekajo na videz brez posebnih komplikacij. A če si te postopke ogledamo pobližje, najdemo cel kup ovir in potencialnih težav. Nikakor ni enostavno opraviti nakupa oziroma prodaje podjetja, tudi če gre za dokaj enostaven primer brez kakšnih nepričakovanih nevšečnosti.

Že določanje kupnine je lahko zahtevno opravilo, ki v vsakem primeru zahteva natančen pregled poslovanja podjetja. Takšne analize so nujne, če želimo določiti realno številko, ki bo po godu obema strankama. Na kupnino vpliva cela vrsta dejavnikov – nekateri so zelo očitni in jih lahko brez težav razberemo iz javno dostopnih podatkov, veliko ključnih informacij pa se skriva v specifikah poslovanja podjetja. Poleg tega je vrednost podjetja odvisna tudi od dejavnikov, ki se ne vežejo na samo podjetje, temveč imajo opraviti s konkurenco, trgom, ciljno publiko … Ravno zato je strokovna ocena vrednosti podjetja nujna pri pripravi na nakup oziroma prodajo podjetja.

Pregled poslovanja podjetja

Pri ocenjevanju vrednosti je treba seveda natančno preveriti poslovanje podjetja, saj je to en izmed ključnih dejavnikov pri oblikovanju vrednosti. Takšne analize se sicer opravljajo tudi v mnogih drugih primerih, pravzaprav že pri vsakdanjem poslovanju ne more škoditi informacija o delovnih procesih. A pri vrednotenju podjetij je pregled poslovanja podjetja še bolj pomemben, saj poda informacijo o tem, ali podjetje posluje dobro ali ne. Na ta način si lahko predstavljamo, kako bo podjetje poslovalo po menjavi lastništva, to pa seveda vpliva na vrednost.

Ocena vrednosti podjetja vključuje še druge pomembne podatke, ki izhajajo iz analize poslovanja. Nujno pa moramo pri vrednotenju pridobiti tudi mnoge druge podatke, ki so relevantni za oblikovanje končne številke. Ne moremo pa mimo dejstva, da ocena vrednosti podjetja v vsakem primeru dopušča tudi nekaj ugibanja, saj je vrednost odvisna tudi od pričakovanih sprememb v prihodnosti, ki jih seveda ne moremo točno napovedati.